Je woning verduurzamen

Dit artikel gaat over de verduurzaming van een woning. Wat verstaan we daaronder? De energieopwekking wordt in Nederland nog grotendeels met fossiele brandstoffen gedaan. Dat betekent CO2-uitstoot, wat het broeikaseffect veroorzaakt en dat brengt op zijn beurt een klimaatverandering teweeg, met alle gevolgen van dien. Met verduurzaming bedoelen we het Lees meer…